Игри

Информация за страница Открити уроци

    Открити уроци се провеждат в много училища, детски градини и частни школи, където родителите са записали своите деца. Те имат за цел да демонстрират на майките и бащите научените през годината знания, като обикновено се състоят в началото или в края на всяка учебна година. Не всеки родител е задължен на сто процента да присъства, но все пак това е желателно с оглед да се види нивото на знания на детето. За тези събития родителите обикновено биват информирани предварително, за да имат достатъчно време да си направят графика и да преценят могат ли точно в този ден да отсъстват от работа. На тези уроци идва който може, като събитието е по-скоро с формален характер. То нагледно демонстрира как се работи в конкретното учебно заведение, като след края на урока родителите могат да задават своите въпроси към преподавателя. Той от своя страна трябва да е подготвен за евентуални дискусии с родителите.

     На тези открити уроци, освен учениците, техните родители и преподавателят като водещ това занимание, задължително присъства и някое по-висше лице от учебното заведение. Това може да е някой от заместниците на директора или прекият началник на учителя, който за него се явява едновременно шеф и директор. Неговата роля по време на урока е по-скоро спомагателна. Той например може да се включва към заниманията с въпроси към децата или да бъде асистент, ако случайно техниката засече. В днешно време повечето уроци се провеждат с мултимедия, което означава лаптоп и свързан към него телевизор. Учениците естествено разполагат и с учебници и учебни тетрадки на хартиен носител, но имайки възможността да гледат урока на голям екран, за тях това е едновременно забавно, интересно и полезно. За преподавателят пък определено мултимедията е много по-удобно за преподаване средство, още повече, че така няма нужда да чете от учебника. Той просто пуска за слушане съответния файл, а децата трябва на базата на чутото да пристъпят към правенето на упражнения. За тях обаче е добре и да се опитват да четат, ако става дума за текст на изучаван от тях чуждестранен език, например английски или испански.

     Въпреки че повечето открити уроци са формални и са по-скоро демонстрация към родителите, преподавателите трябва да се отнасят към тях с нужното повишено внимание. Има вероятност именно чрез провеждането на един такъв урок да се прави проверка на неговите качества и тогава да се реши дали той евентуално ще бъде оставен на работа и през следващата учебна година. Тази тенденция е по-скоро характерна за все още младите преподаватели, защото тези с доста години опит зад гърба си няма какво да доказва. Уроците на открито се провеждат в класните стаи, където протичат заниманията и за децата са по-скоро поредната забавна игра. При раздаването на дипломите им за края на всеки клас те обикновено преминават през такъв урок, като тогава е събрано най-важното от целия изучаван материал. Разбира се, дори някое дете да допусне грешка, това не се приема като незнание или като сигнал, че учителят не си е свършил работата.

eXTReMe Tracker